PERSONEL

PERSONEL LİSTEMİZ

S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1

Murat ÇETİNKAYA

Yazı İşleri Müdürü

2

Adnan PEKŞEN

Adli Yardım Personeli

3

Hanife YILMAZ

CMK Personeli

4

Gülenay TAŞKIRAN

CMK Personeli

5 Veysel ALKAÇ          Şoför (İktisadi İşletme Personeli)