BASINA VE KAMUOYUNA
Tarih: 17.02.2023| Okunma Sayısı: 312

Kırıkkale Barosu Başkanlığımız tarafından; 10 ili etkileyen depremde yıkılan binaları yapan, ruhsat veren ve denetleyenler hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kırıkkale Barosu Başkanlığı tarafından; deprem nedeniyle yıkılan binaların yapımında yetkili ve sorumlu olan müteahhitler ve diğer görevliler ile projelerine onay veren, denetimleri gerektiği şekilde gerçekleştirmeyen idari görevliler başta olmak üzere ilgisi olan tüm şüphelilerin tespiti ve haklarında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kasten öldürme iddiası!

Suç duyurusunda, binaları inşa eden müteahhitler; yapıların mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesulleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre sorumlulukları bulunan her türlü teknik görevliler ile inşaat aşamasından itibaren görev yapan her türlü yapı denetim görevlileri ve ilgili kişiler; binalara yapı kullanma izin belgesi veren, oturma izni veren görevli ve yetkililer; onlara bu yönde emir ve talimat veren yetkililer; denetim görevini yerine getirmeyen ilgili belediye, bakanlık yetkilileri ile depremin gerçekleşmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmalarının geç, eksik ya da hatalı başlaması neticesinde kayıpların artmasına sebep olan sorumlular hakkında yürütülecek ceza soruşturması sonucunda Türk Ceza Kanunu’nun Kasten öldürme başlıklı 81. maddesi ve Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi başlıklı 83. maddesi uyarınca kovuşturma başlatılması ve ceza verilmesi de talep edildi.

Kast unsuru!

“Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerindeki kast unsuru, Yargıtay 12. Dairesinin içtihadına atifla olası kast çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 43/2. maddesinde yer alan zincirleme suç kavramı da tartışılarak, soruşturmada bu maddenin de dikkate alınması gereğinin altı çizilmiştir.

Taraf ve takipçiyiz

Delillerin yok olmaması ve karartılmaması için numunelerin alınması ve incelenmesi dahil, yürütülecek tüm işlemlerde gönüllü ve alanında uzman meslektaşlarımızdan oluşturulacak komisyon ile teknik bilgiye sahip meslek örgütleriyle iş birliği içerisinde sağlıklı bir soruşturma süreci yürütülmesinin temini ve tüm şüphelilerin tespiti için çalışmalara başlanmış olup, cezasızlığın önlenmesi için Türkiye Barolar Birliği ve 81 İl Barosu olarak gerek soruşturma gerekse kovuşturma süreci etkin şekilde takip edilecektir

12.04.2024
AV. MUTLU KORKMAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.