23 TEMMUZ 2022 TARİHLİ 46. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
Tarih: 26.07.2022| Okunma Sayısı: 137

46. Baro Başkanları Toplantısı, 23 Temmuz 2022 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve baro başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantıyı açan Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, gündeme ilişkin bilgi verdi. Bu çerçevede toplantının ana gündemini Avukatlık Asgari Ücret ve CMK tarifelerinin belirlenmesi ile avukata yönelik şiddetin durdurulması oluşturdu.

Sağkan toplantıyı açış konuşmasında, gündemde yer alan konularla ilgili bugüne kadar yaşanan sürece ilişkin bir özet yaparak, son olarak Adalet Bakanlığı ile baro başkanlarının da katılımıyla yapılan görüşme neticesinde; Avukatlık Asgari Ücret ve CMK tarifelerini bu adli tatil sürecinde görüşmek üzere bir komisyon oluşturdukları hatırlattı.

Bakanlıkla yapılan çalışmaya sunulacak teklifin sınırlarını baro başkanlarından gelecek öneriler çerçevesinde belirleyeceklerini kaydeden Sağkan, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile CMK Tarife’sinin son 10 yılda enflasyon oranı, asgari ücret, döviz gibi ekonomik göstergeler karşısındaki kaybı ile önümüzdeki yıla ilişkin ekonomik beklentileri gösteren bir sunum yaptı.

Baro Başkanlarının teker teker söz alarak görüşlerini ifade etmelerinin ardından bir sonuç bildirgesi hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

23 TEMMUZ 2022 TARİHLİ 46. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetimi ve Baro Başkanları, Avukatlık Asgari Ücret ve CMK Tarifeleri’nin belirlenmesi ve avukata yönelik şiddetin durdurulması ana gündemiyle toplanmıştır.

TBB Yönetimi ve Baro Başkanları olarak;

4 Haziran 2022 tarihli Türkiye Barolar Birliği Altı Aylık Dönem I. Değerlendirme Toplantısı Sonuç Deklarasyonu’nda “içinde bulunduğumuz koşullar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkimizden aldığımız haklara dayanarak aşamalı eylem planlarını hep birlikte hayata geçirme kararlılığı” şeklinde ifade olunan irademizin arkasındayız.

Avukatların kısa, orta ve uzun vadeli sorunları çerçevesinde, kısa vadede çözülmesi gereken sorunların başında Avukatlık Asgari Ücret ve CMK tarifeleri ile avukata yönelik şiddet başlıklarının ön plana çıktığı konusunda fikir birliği içerisindeyiz.

5 Temmuz 2022 tarihinde TBB ve Baro Başkanları ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan görüşmede ortaya çıkan, tarifelerin Eylül ayı başında yayınlanması için ortak çalışma yapılması yönündeki iradeyi olması gereken bir yöntem olarak önemli görüyoruz.

TBB’nin 8 Temmuz 2022 tarihinde Adalet Bakanlığına gönderdiği, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin alınması gereken acil tedbirleri içeren yazının gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesinin, sorunun çözümünde etkin bir adım olacağı inancındayız.

Bu kapsamda;

TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmelerde, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların bugüne kadar enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek, CMK Ücret Tarifesi ise mesleğin onuruyla bağdaşacak şekilde artırılmalıdır.

Avukata yönelik şiddetle mücadele etmek üzere TBB’nin açık ve somut önerilerinin hayata geçirilmesi zorunludur.

TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmeler Barolar tarafından titizlikle takip edilecek ve Baroların, sürecin her aşamasının içerisinde olması sağlanacaktır.

Bu sorunların mesleğin onuruna yakışır şekilde çözülmesi TBB’nin ve Baroların önceliği ve olmazsa olmazıdır. Somut sonuçların elde edilemeyeceğinin anlaşılması halinde; toplantı ve gösteri hakkınının kullanımı ile CMK hizmetinin durdurulması da dahil olmak üzere demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gerekleri kararlılıkla yerine getirilecektir.

Toplantıda alternatif olarak ele alınan kademeli eylem planları, Türkiye Barolar Birliği tarafından tavsiye kararı şeklinde barolarla paylaşılacaktır.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Türkiye Barolar Birliği

30.09.2022
AV. TALAT APAYDIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.