KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 8.03.2018| Okunma Sayısı: 2490

                               

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

1800’lü yıllarda bir tekstil fabrikasında daha iyi çalışma şartları isteyen kadın işçiler mücadele etmişlerdir. Bu hak arama, daha iyi şartlarda çalışma ve yaşama mücadelesi, senelerce sürmüştür

Birleşmiş Milletler Örgütü, kadınlarda ayrımcılığı, istismarı fark etmiş ve kadın problemlerine dikkat çekmek için 8 Mart 1975’te, 8 Mart gününü Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etmiştir. Her sene 8 Mart günü kadın problemlerine yönelik bir gün olarak ayrılmıştır.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların daha adil, daha hakkaniyete uygun ve daha insani koşullarda yaşamaları, toplumdaki sosyal-kültürel ve ekonomik süreçlere katılmaları ve katkıda bulunmaları için kadınların yaşadığı problemlerin ve çözüm yollarının tartışılması için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Dünya üzerinde bir çok şiddet olayı yaşanmakla birlikte şiddetin muhatapları arasında kadınlar başı çekmektedir. Dünyada her üç kadından biri şiddete maruz kalmaktadır. Ülkemizde de artan kadın cinayetleri sebebiyle yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu konuda Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde İl Müdürlükleri bünyesindeŞÖNİM’lerkurulmuştur. ŞÖNİM gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını tek kapı sistemi ile yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli hizmet sunumu sağlayan, kadının ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi odaklı merkezlerdir. Bu sayede kadına yönelik şiddetin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kadına karşı şiddet konulu ceza davalarında halk arasında iyi hal indirimi olarak tabir edilen haksız tahrik hükümlerinin de içeren cezayı azaltıcı indirim sebeplerinin  kaldırılması için yasal düzenleme yapılması gerekliliği bulunmaktadır.

Dünya kadınlar gününde bugün de ta ilk başlarda yapıldığı gibi Kadınların eşitliği için, Bağımsızlığı için, haksızlıkların ortadan kalkması için, Daha iyi çalışma ve daha iyi yaşama koşulları elde edilebilmesi için çalışılmaktadır. Bu dünyada yalnızca erkekler yok kadınlar da var. Öyleyse kadınların değeri bilinmeli ve onlara gereken önem verilmelidir. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların toplumun en önemli halkası olduğu bilincinden hareketle kadına yönelik psikolojik, ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddeti içerir her türlü eylemin karşısında olduğumuz mağdur olan kadınların her zaman yanında olduğumuzu bildirerek Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutlar bunun tek bir günde değil 365 gün hatırlanarak ve yaşanarak onurlandırılması gerektiği kanaatindeyiz. . Kadının katılmadığı, kadının yok sayıldığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir.

Bizler Kırıkkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak Kadına Yönelik Hertürlü Şiddete ve Ayrımcılığın karşısında olduğumuzu belirtiyor Tüm Kadınların Kadınlar Gününü Kutluyoruz.

KIRIKKALE BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU

12.04.2024
AV. MUTLU KORKMAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.