BASIN AÇIKLAMASI
ADALETE YÖNELİK KİRLİ PROPAGANDA VE HEDEF GÖSTERMELERİ KINIYORUZ!